Ahmet Resmi Efendi 1763-64 Berlin: Gavurların Maskeli Balo (Redod) adetlerine dair gözlemler

12 Mayıs 2015


Ba’zı kerre redod nâmma başka bir cem’iyyet tertîb eyleyüp ricâl ve nisvânı karma karış kırmızı sandal ve canfesden cilbâb ve kerrâke resminde üzerlerine bir şey giyüp ve yüzlerine âdem çehresi süretinde birer brondruk tutup kim olduğu bilinmekden kaldukdan sonra kârhâne içinde deverâna âğaz ve harekât ve sekenâtından hiss ile herkes gönli çekdüği bânû elinden tutup beynlerinde gayret ve hamiyyet dağdağası ber-taraf olmağla devr ü dırâz nişîb ve ferâz-ı olta ile icrâ- levâzım ihtizâz iderler. Ve güya mestûrü’l-hâl olmak zu’mıyla kol kol beğendükleri mahalle giderler. Bu cem’iyyet akabinde kârhânenün bir odasında kral sofrası döşenüp rer-i nikab ve heşt ile güzelce nedemâyı yanına da’vet ve sâ’at beşe altıya varınca ıyş ü ışret ile izhâr-ı meserret ve bu bezm-i hâssa dahil olanlar istîfâ- lezâiz müfâheret iderler.
Ahmed Resmi Efendi, Prusya Sefaretnamesi Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 252. -'osmanlı elçileri gözüyle avrupa / dr hasan korkut / gökkubbe y.s.222'den alıntı
Share on :

Hiç yorum yok:

 
Copyright © 2015 benhayattayken
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah