şeriata ve kanun-ı osmanî'ye göre cinsel suçlara verilen cezalar

18 Nisan 2015


şeriat hükümlerine göre cinsel suçlar nasıl tasnif ediliyor, nasıl cezalandırılıyordu? kanun-ı osmanî* ile şeriat arasında ne gibi yaklaşım farkları vardı. tablolarımızı inceleyelim.

şeriatta erkeklerin işlediği suçlara verilen yaygın cezalar:

terimlerin çevirisi: ahdâs ve mürd: tüyü bitmemiş oğlanlar; zimmî: islâm devletinde gayrımüslim tabaa; hadd: Allah'a karşı işlenmiş suç; sadâk: kocanın karısına verdiği evlilik parası; ta'zîp: utandırma, aziyet çektirme.
not: boş haneler bu kategorilere şeriat ya da kanunun değinmediğini gösterir.şeriatta kadınların işlediği cinsel suçlara verilen yaygın cezalar
kanun-ı osmanî'de erkeklerin işlediği cinsel suçlara verilen cezalar


kanun-ı osmanî'de kadınların işlediği suçlara verilen cezalar

*Kanun-ı Osmanî: Kimi zaman kanunun kökeninin yerel gelenekler veya daha eski Türk ve Moğol hukuk sistemleri olduğu, bu nedenle şeriatın tamamen farklı ilkelere dayandığı öne sürülür. Kökenle ilgili varsayımlarda bir miktar doğruluk olabilir, ancak her iki sistemin temel önermelerini karşılaştırdığımızda en azından ceza kanunuyla ilgili olarak, imparatorluk kanununu yaratan hukuki zihniyetin büyük ölçüde şeriatın temelini oluşturan yapıdan etkilendiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Bu durum Osmanlı öncesi kanun sistemleri ve Uriel Heyd’in çevirip incelediği Dulkadiroğlu beyliği gibi Os- manlı devletinin çağdaşı olan sistemler için de geçerlidir.34 Ama şeriat ile kanun arasında gözle görülür benzerlikler olsa da anlamlı farklar da vardır. Kanunun farklı yaklaşımı, 1520-1566 arasındaki Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan yazılı kanunlarda açıkça görülebilir. Lakabından anlaşılacağı gibi, tebaası için Süleyman’ın en önemli niteliklerinden biri hukuk ve yasama konularına ağırlık vermesiydi.

Yazılmasından sonraki yüzyıllar boyunca Kanun-ı Osmanî olarak bi¬linen Süleyman’ın kanunnameleri imparatorluğun en önemli padişah kanunu olarak kabul edildi ve her yeni padişah tahta çıktığında kendisine bir nüshası verildi.

kaynak
Share on :

Hiç yorum yok:

 
Copyright © 2015 benhayattayken
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah